Права та обов’язки постачальника природного газу

Згідно із Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 та Типовим договором постачання природного газу побутовим споживачам, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2500:

Постачальник природного газу має право:

1) отримувати від споживача плату за поставлений природний газ;

2) контролювати правильність оформлення споживачем платіжних документів;

3) ініціювати припинення постачання природного газу споживачу у порядку та на умовах, визначених договором постачання природного газу побутовим споживачам та чинним законодавством;

4) проводити разом зі споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

5) отримувати відшкодування збитків від споживача, що понесені постачальником у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням споживачем своїх зобов’язань перед постачальником, відповідно до умов договору постачання природного газу побутовим споживачам та чинного законодавства;

6) укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;

7) на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;

8) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір постачання природного газу побутовим споживачам, щодо режимів споживання природного газу;

9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

Постачальник природного газу зобов’язується:

1) забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором, та забезпечити своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи;

2) публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті чинну редакцію Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу побутовим споживачам, а також перелік послуг, що надаються побутовому споживачеві;

3) публікувати в засобах масової інформації та на власному сайті детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п’ять днів до введення їх у дію (норма діє для постачальників із спеціальними обов’язками);

4) надавати побутовим споживачам інформацію, передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», зокрема щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ, прав та обов’язків побутового споживача, дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання та інші відомості згідно з вимогами та умовами Правил постачання природного газу, як вказано в договорі постачання природного газу побутовим споживачам. Жодні додаткові витрати за надання інформації побутовим споживачем не оплачуються;

5) обчислювати і виставляти рахунки споживачу за поставлений природний газ відповідно до вимог, передбачених договором постачання природного газу побутовим споживачам;

6) видавати побутовому споживачеві безоплатно платіжні документи або абонентські книжки з бланками квитанцій (якщо за умовами договору вони є способом розрахунку);

7) приймати плату за надані послуги будь-яким із способів, що передбачені договором постачання природного газу побутовим споживачам;

8) розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ з урахуванням вимог пункту 9 розділу VI Правил постачання природного газу і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

9) укладати з побутовим споживачем договір постачання природного газу, якщо він є постачальником із спеціальними обов’язками;

10) у випадку ініціювання виключення побутового споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення оператору газотранспортної системи відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;

11) укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з оператором газорозподільних систем, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;

12) визначати ціну на природний газ з урахуванням вимог чинного законодавства;

13) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;

14) створити точки контакту для надання інформації побутовим споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки мають бути передбачені у заяві-приєднанні та/або договорі постачання природного газу побутовим споживачам і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;

15) надати побутовому споживачеві остаточний рахунок після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу побутовим споживачам не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;

16) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та договору постачання природного газу побутовим споживачам;

17) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення споживача з питань, що пов’язані з виконанням договору постачання природного газу побутовим споживачам;

18) відшкодовувати збитки, понесені споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за договором постачання природного газу побутовим споживачам;

19) інформувати споживача про умови гарантованого постачання природного газу постачальником, на якого в установленому законодавством порядку покладені спеціальні обов’язки із постачання природного газу побутовим споживачам;

20) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від споживача;

21) протягом трьох днів від дати, коли постачальнику стало відомо про неспроможність продовжувати постачання природного газу споживачу, він зобов’язується поінформувати споживача про його право:

  • вибрати іншого постачальника та про наслідки невиконання цього;

  • перейти до постачальника, на якого в установленому порядку покладені спеціальні обов’язки (за його наявності), який не має права відмовити споживачу в укладанні договору постачання природного газу;

  • на відшкодування збитків, завданих у зв’язку з неможливістю подальшого виконання постачальником своїх зобов’язань за договором постачання природного газу побутовим споживачам;

22) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.

Кабінет споживача

Контакт-центр

Режим роботи:
  • Пн-Чт з 8:00 до 17:00
  • Пт з 8:00 до 16:00

Архіви