Права та обов`язки побутового споживача

1. Побутовий споживач має право на:

 1) вільний вибір постачальника;

 2) безоплатну зміну постачальника, крім випадків, передбачених абзацом другим частини першої статті 14 Закону України «Про ринок природного газу»;

 3) отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником;

 4) отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам, відповідно до умов укладених договорів, крім випадків припинення (обмеження) постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договорів;

 5) дострокове розірвання договору постачання, якщо постачальник повідомив споживача про намір внесення змін до договору постачання в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього неприйнятними;

 6) безперервне отримання природного газу за умовами договору постачання природного газу;

 7) звертатися до постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням  договору постачання;

 8) вимагати від постачальника надання письмової форми договору постачання, завіреної печаткою (за наявності) постачальника;

 9) проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;

 10) за умови відсутності заборгованості за договором постачання перед постачальником перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати  договір постачання у встановленому  договором постачання порядку;

 11) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.

2. Побутовий споживач зобов’язаний:

 1) укласти договір постачання природного газу з постачальником, а за відсутності укладеного договору припинити відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи;

 2) забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договорів;

 3) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;

 4) забезпечувати безперешкодний доступ уповноважених представників оператора газотранспортної системи, оператора газорозподільної системи до вузлів обліку природного газу та з метою встановлення вузлів обліку газу;

 5) у разі порушення або невиконання своїх обов’язків споживач несе відповідальність згідно із законом;

 6) захист прав споживачів природного газу – фізичних осіб регулюється Законом України «Про ринок природного газу», Законом України “Про захист прав споживачів” та іншими нормативно-правовими актами;

 7) раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;

 8) проводити на вимогу постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу постачальника для перевірки правильності оплати;

 9) своєчасно повідомляти постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних в заяві-приєднанні;

 10) в установленому порядку своєчасно повідомити постачальника про перехід на поставку природного газу до іншого постачальника та остаточно розрахуватись з діючим постачальником за  договором постачання;

 11) здійснити відповідні заходи з укладання договору постачання природного газу з іншим постачальником у разі отримання від діючого постачальника повідомлення про неможливість подальшого виконання діючого договору постачання;

 12) направити постачальнику заяву-приєднання не пізніше наступного робочого дня (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості, – не пізніше трьох днів) за днем отримання повідомлення про неможливість продовження постачання природного газу діючим постачальником.

Кабінет споживача

Контакт-центр

Режим роботи:
  • Пн-Чт з 8:00 до 17:00
  • Пт з 8:00 до 16:00

Архіви